Od 4. 1. 2018 vyhlašuje MAS Boleslavsko první výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na téma Bezpečnost v dopravě.

Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 28. 2. 2018 ve 12:00 hodin.

Více informací: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

Mezi typy podporovaných projektů patří např. výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací a realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy v obcích.

Oprávněnými žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.