Dne 23. 4. 2018 Programový výbor MAS Boleslavsko na základě bodového hodnocení a stanovení pořadí projektů, které na svém zasedání dne 9. 4. 2018 provedla Výběrová komise MAS Boleslavsko, schválil a doporučil k financování následující čtyři projekty z výzvy „MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě“:

 

1)

Název žadatele:                     Město Bakov nad Jizerou

Místo realizace projektu:      Bakov nad Jizerou, část obce Chudoplesy

Číslo projektu:                       CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008138

Název projektu:                     II/610 Chudoplesy, dopravně – bezpečnostní opatření

Výše dotace:                         970 095,00 Kč

Počet přidělených bodů:      60

 

2)

Název žadatele:                     Obec Dolní Stakory

Místo realizace projektu:      Obec Dolní Stakory

Číslo projektu:                       CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008100

Název projektu:                     Bezpečnost v dopravě- chodníky Dolní Stakory

Výše dotace:                         209 072,68 Kč

Počet přidělených bodů:      50

 

3)

Název žadatele:                     Město Dobrovice

Místo realizace projektu:      Dobrovice, část obce Sýčina

Číslo projektu:                       CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008101

Název projektu:                    Výstavba chodníku podél silnice III. třídy v Dobrovici, místní části Sýčina

Výše dotace:                         2 394 018,00 Kč

Počet přidělených bodů:      40

 

 

4)

Název žadatele:                     Obec Bradlec

Místo realizace projektu:      Obec Bradlec

Číslo projektu:                       CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008111

Název projektu:                    BRADLEC – ul. Chudopleská chodník

Výše dotace:                         635 250,00 Kč

Počet přidělených bodů:      30

 

Seznam žádostí doporučených k podpoře.