Zápis z jednání valné hromady ze dne 24.11. 2016 naleznete zde.