Dne 23.8.2018 byl na stránkách MAS Boleslavsko zveřejněn seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1 MAS Boleslavsko – Program rozvoje venkova.
Bližší informace k uzavřené výzvě včetně seznamu vybraných žádostí naleznete zde.