Představujeme Vám závěrečný dokument projektu „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav – analýza a hodnocení současného stavu“, který je výsledkem dvouleté práce realizačního týmu.

Analýza a hodnocení současného stavu